Vijftig lichamen door brandweer uit puin gehaald

AMSTERDAM, 9 OKT. Vijftig "dossiers', zoals de politie de gevonden stoffelijke overschotten noemt, zijn geborgen uit het puin van de flats Groeneveen en Kruitberg in de Bijlmermeer.

Gistermiddag om half vijf heeft de brandweer haar bergingswerkzaamheden afgesloten en, volgens brandweercommandant Ernst, alle slachtoffers en ledematen overgedragen aan het identificatieteam van de rijkspolitie.

Zeven doden zijn tot nog toe geïdentificeerd, drie mannen, drie vrouwen en een jongen. Twee van hen stonden niet op de lijst van vermisten die de politie heeft samengesteld. Vandaag zal de lijst van vermisten worden gepubliceerd. Hoofdcommissaris Nordholt wees erop dat dit niet betekent dat het onderzoek naar de vermisten daarmee is afgesloten.

Er bestaat nog altijd onduidelijkheid over het aantal slachtoffers. Burgemeester Van Thijn zei dat ervan moet worden uitgegaan dat niet alle slachtoffers zullen worden gevonden. Gisteren arriveerde in Amsterdam de forensisch patholoog prof. A. Busuttil, die het crisisteam leidde bij de Pan Am-ramp bij Lockerbie. Volgens hem is het mogelijk dat lichamen onder druk van de enorme krachten en door de hitte in het niets zijn verdwenen. Hij achtte het echter “hoogst onwaarschijnlijk” dat 200 lichamen zijn verast of verdampt. Het oorspronkelijk vastgesteld aantal van 250 doden komt daarmee op losse schroeven te staan.

Van Thijn wilde geen mededelingen doen over het verwachte aantal doden totdat de lijst van de politie is vrijgegeven. Hij wilde nog wel zeggen dat het onderzoeksteam meer doden verwacht dan de 50 die tot nog toe gevonden zijn. Ook maakte hij bekend dat het lichaam van een van de bemanningsleden van het El Al-toestel is gevonden op een van de bovenste verdiepingen van de flat. Het lichaam is nog niet geïdentificeerd.

Vijftig woningen in de flats Groeneveen en Kruitberg zullen worden gesloopt, zo deelde brandweercommandant Ernst mee. Dit in verband met het instortingsgevaar. Het totaal aantal verloren woningen komt daarmee op tachtig. Volgens Ernst is het niet uitgesloten dat nog meer appartementen moeten worden gesloopt. De brandweercommandant zei nog dat het grondoppervlak in de omgeving ernstig is vervuild met de kerosine uit het vliegtuig.

Voor het Bijlmer-sportcentrum, de tijdelijke opvangplaats voor getroffenen, is een pasjesregeling ingesteld. Volgens Van Thijn liepen er zoveel mensen rond, dat de directe slachtoffers soms helemaal dreigden te verdwijnen.