Talisman no. 68

Welk woord verkeert in zijn tegendeel als je het omkeert? Welk woord verkeert in zijn tegendeel als je het verkleint? Welk woord verkeert in zijn tegendeel als je het in het meervoud zet? Welk woord bestaat uit twee tegendelen? Welk woord gebruikt Ivo Michiels het meest in Het boek alfa? Welk woord verbeterde de schrijver Janlo tot narme? Welk woord kwam uit het IJslands tot ons? Welk woord rijmt op leemte? Welk woord staat in geen enkel woordenboek? Welk woord blijft een woord als je de eerste letter vervangt door welke letter dan ook? Welk woord is van toepassing op zichzelf? Welk woord kun je maken met behulp van alle letters uit het woord vegetarisch? Welk woord staat het verst van het middelpunt der aarde? Welk woord vertaal je in het Frans door het om te draaien? Welk woord is zowel een enkelvoud (en dan een onstadse machine) als een meervoud (en dan onstadse wettenbrekers)? Welk woord van tien letters heeft maar drie verschillende letters? Welk woord is het hardst uitgeschreeuwd? Welk woord wordt altijd gefluisterd?

Wie de beste, meeste, aardigse of geniaalste antwoorden geeft, krijgt mijn prijs.

Oplossing Talisman no. 67

Velen stuurden de juiste oplossing, die luidde: EEN GEHEIMSCHRFT MET EEN TOTAAL ONBEREKENBARE CODE KAN OPGELOST WORDEN ALS JE VAN EEN ZIN DE VERTALING KUNT MADEN: STUUR UW OPLOSSING NAAR "TALISMAN', NRC HANDELSBLAD PALEISSTRAAT 1 IN AMSTERDAM. L.P.M. Wensing uit Rotterdam stuurde deze vertaling met daarbij een totaal onberekenbare codeersleutel. Verder merkte hij op dat zonder postcode de post niet automatisch gesorteerd kan worden. “Iedereen weet waar de Paleisstraat is, behalve de sorteermachine.” Wensing krijgt de prijs.