Riagg's betalen voor documentaire van KRO

ROTTERDAM, 9 OKT. De RIAGG's hebben meebetaald aan een driedelige documentaire over hun werk waarvan het eerste deel vanavond door de KRO wordt uitgezonden.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de 58 RIAGG's (Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) is hun overkoepelende organisatie, de NVAGG, op zoek gegaan naar een producent voor een documentaire over het werk van de RIAGG's. René Stokvis Produkties BV voelde ervoor en interesseerde de KRO. Er is volgens de NVAGG, een redactiecommissie geweest, maar is de uiteindelijke vorm van de documentaire door Stokvis bepaald. Het is een pure registratie, aldus de NVAGG,

NVAGG-woordvoerster M. van den Ende wil ondanks aandringen niet zeggen hoeveel geld met de produktie is gemoeid. “Dat vind ik niet van belang. Waar het ons om gaat is dat het werk van de RIAGG's voor het voetlicht komt, juist omdat het een door het ministerie gefinancierde instelling is en dus iedereen het recht heeft om te weten wat we doen.” De KRO wil alleen zeggen dat KRO en NVAGG beide hebben betaald, maar noemt geen bedragen.

De band die de KRO voor voorvertoning rondstuurde begint met de tekst: “Deze 3-delige serie geeft een beeld van de psychische nood waarin mensen kunnen geraken en van het brede pakket aan hulpverleningstaken van de RIAGG's.”

De RIAGG's zijn zelfstandige rechtspersonen en worden gefinancierd uit de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten die in het plan-Simons de rol van volksziektekostenverzekering gaat vervullen. De RIAGG's werken samen, maar ook in concurrentie met vrij gevestigde psychiaters. Bij de RIAGG's komen jaarlijks 400.000 mensen in geestelijke nood op de stoep.

Het ministerie van WVC stelt zich op het standpunt dat de organisaties vrij zijn in de besteding van hun budget.