Prof. Evelyn Fox Keller (56) is door het ...

Prof. Evelyn Fox Keller (56) is door het onderzoekscentrum voor vrouwenstudies van de Universiteit van Amsterdam voorgedragen voor een eredoctoraat.

Binnenkort beslist de universiteitsraad over de verlening van het eredoctoraat. Keller doceert retorica en vrouwenstudies aan de Universiteit van Califoirnië.