Internationale vluchten vanaf 1996 wellicht rookvrij

MONTREAL, 9 OKT. Vliegen wordt in de toekomst mogelijk minder aangenaam voor rokers. De Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO), onderdeel van de Verenigde Naties, heeft gisteren namelijk besloten om te werken aan een rookverbod op internationale vluchten. Het verbod zou moeten gelden vanaf 1 juli 1996.

Het besluit van de ICAO houdt in dat alle VN-lidstaten zich moeten toeleggen op instelling van een dergelijk rookverbod. Het besluit is een afzwakking van een Canadees voorstel om roken in vliegtuigen al vanaf 1 juli 1994 te verbieden. Air Canada heeft roken al op vrijwel alle internationale vluchten verboden. De VS, Australië, Rusland en China hebben roken op binnenlandse vluchten afgeschaft.

Het rookverbod stuitte overigens wel op weerstand van een aantal van de 172 ICAO-leden. Volgens de Britse afgevaardigde is het aan de vliegtuigmaatschappijen en niet aan regeringen om te beslissen over een eventueel rookverbod in vliegtuigen. Zijn standpunt werd gesteund door onder meer Spanje, Mexico, Duitsland, Denemarken en België.

Voorstanders van een rookverbod tijdens internationale vluchten wezen echter op het belang van veiligheid in vliegtuigen en volksgezondheid. (Reuter)