Auto's worden 3 pct duurder door nieuwe belasting

DEN HAAG, 9 OKT. Het kabinet heeft zijn voorstel om volgend jaar een nieuwe belasting voor personenauto's in te voeren gewijzigd, maar het resultaat blijft dat nieuwe auto's per 1 januari gemiddeld drie procent duurder zullen worden.

Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) heeft het wetsvoorstel tot invoering van de "belasting van personenauto's en motorrijwielen' (BPM) gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd. De BPM vervangt de bijzondere verbruiksbelasting (BVB) die nu bij de aankoop van een nieuwe auto of motor wordt betaald. De afschaffing van de fiscale grenzen in de EG per 1 januari noopt het kabinet hiertoe.

Het kabinet heeft zijn voorstel aangepast naar aanleiding van het advies van de Raad van State en kritiek van de autobranche. De belasting bedraagt volgens het nieuwe voorstel 50,12 procent van de catalogusprijs; het bedrag wordt vervolgens verminderd met 3506 gulden. In het oorspronkelijke voorstel werkte het kabinet met vaste bedragen, waarvan de hoogte afhankelijk was van de waarde van de auto. Het belastingtarief van de BPM is veel hoger dan de huidige BVB. Daar staat tegenover dat de BTW in guldens omlaag gaat; die wordt straks alleen betaald over de catalogusprijs en nu nog over de catalogusprijs plus BVB. De autokoper merkt van deze wijzigingen niet veel; in de praktijk draagt de importeur deze belastingbedragen af; hij berekent ze door in de verkoopprijs.

De belangenorganisaties Bovag en RAI vinden het wetsvoorstel onnacceptabel en overwegen juridische stappen om invoering van de bijzondere belasting voor personenauto's en motorrijwielen te voorkomen. RAI-woordvoerder G. Worm wijst erop dat het bedrijfsleven wordt geconfronteerd met een lastenverhoging van 250 miljoen gulden omdat straks over de BPM geen BTW meer wordt berekend. Ondernemers die een auto kopen, kunnen dan geen BTW meer aftrekken.

Het kabinet heeft zijn voorstel gehandhaafd om voor "schone' auto's kortingen te geven en voor "vuile' auto's toeslagen te leggen op de BPM. Afhankelijk van het type katalysator bedragen deze kortingen voor auto's die op benzine rijden 1.500 of 3.000 gulden; auto's met een elektromotor krijgen een korting van 5.000 gulden. Voor dieselauto's zullen in het algemeen toeslagen van 1250 of 2500 gulden moeten worden betaald. Een soortgelijk systeem van kortingen en toeslagen komt er voor zuinige auto's.

Het resultaat van al deze belastingwijzingen is dat bijvoorbeeld een "schone' auto met een netto catalogusprijs van 20.526 gulden, die nu bij aankoop 30.000 gulden kost, straks 30.900 gulden moet opleveren. De extra opbrengst van de BPM bedraagt voor het kabinet 175 miljoen gulden per jaar.

Het kabinet heeft verder maatregelen genomen om misbruik van "grijze' kentekens (bestelauto's) tegen te gaan. Auto's met zo'n kenteken waren vrijgesteld van BVB. Alle auto's met een maximum toelaatbare massa beneden de 2.500 kilogram worden voortaan als personenauto beschouwd; in de praktijk betekent dit dat alle stationwagens onder de BPM gaan vallen. Auto's met een maximaal toelaatbare massa van 2.500 tot 3.500 kilogram worden voortaan alleen van BPM vrijgesteld als ze aan een aantal eisen voldoen: twee zitplaatsen, een scheidingswand daarachter en een laadruimte van ten minste twee meter lang, 130 centimeter hoog en 130 centimeter breed is.