Woede over formulieren

AMSTERDAM, 8 OKT. In de sporthal Bijlmer, waar de getroffenen van de vliegtuigramp worden opgevangen, zijn de spanningen gisteravond hoog opgelopen. Aanleiding was de regeling voor het verstrekken van voorschotten door de Sociale Dienst. Een groep getroffen Antillianen reageerde woedend omdat zij een verklaring moesten ondertekenen waarin een toekomstige terugbetaling van de voorschotten is geregeld.

Volgens burgemeester Van Thijn is er geen sprake van dat de voorschotten terugbetaald moeten worden. Bij het verstrekken van de uitkeringen zou evenwel gebruik zijn gemaakt van bestaande standaardformulieren van de gemeentelijke sociale dienst. Deze vermelden behalve het uit te keren bedrag tevens de regeling voor het terugbetalen via een toekomstige inhouding op de uitkering. De verantwoordelijk wethouder Wildekamp (PvdA) is gevraagd de standaardprocedure op dit punt aan te passen, aldus Van Thijn vanochtend.

De formulieren van de sociale dienst fungeerden gisteren als een bliksemafleider van veel opgekropte emoties. Aanwezigen raakten overstuur toen zij met de formulieren te maken kregen. Vooral onder Antilliaanse slachtoffers van de ramp heerste daarbij het gevoel dat zij achter werden gesteld ten opzichte van andere groepen. “Dat laatste is inmiddels recht gezet”, aldus van Thijn, “daar is geen sprake van.”