VVD uit bezwaren tegen hindoeschool

DEN HAAG, 8 OKT. De VVD-fractie in de Tweede Kamer noemt het bestaan van een tweede hindoeschool in Den Haag in strijd met het beleid om het aantal nieuwe scholen in het basisonderwijs te verminderen.

Het gaat om een per 1 augustus betrokken dependance van een protestants-christelijke basisschool, die in een informatiebrochure wordt omgeschreven als “de tweede Hindoeschool in Den Haag, waar de leerkrachten werken vanuit een algemene hindoe levensovertuiging”.

De VVD-Kamerleden Franssen en Jorritsma hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Wallage (onderwijs). Directeur P.J. Huisman van het bureau van de Stichting Christelijk Onderwijs - het tijdelijk bestuur van de klassen in de dependance - noemt de VVD-fractie slecht geïnformeerd. Het gaat hier volgens hem niet om een tweede hindoeschool, maar om een filiaal van de protestants-christelijke school, waar inderdaad louter hindoe-leerlingen zitten.

“Het gaat om een groep leerlingen van ouders die zich heeft afgesplitst van de Shri Vishnuschool en nergens onderdak kon vinden. Wij hebben besloten hen tijdelijk, voor een jaar, te helpen met een filiaal. Langer kan statutair ook niet, want we mogen geen tijdelijke leerkrachten voor langere tijd aanstellen.”

Jorritsma keert zich vooral tegen het onderbrengen van twee denominaties onder één schoolleiding. Als de hindoe-kinderen geen eigen school meer hadden, zouden ze gewoon moeten aanschuiven bij de protestants-christelijke kinderen en niet in een aparte dependance gaan zitten, vindt ze.

Dat het om een hindoeschool gaat is toeval, stelt ze. Als het om een bijzonder-neutrale dependance was gegaan, was de VVD daar ook tegen geweest.

Volgens Huisman hebben de hindoe-ouders een bestuur gevormd dat bij het ministerie een aanvraag heeft ingediend om een eigen school op te richten. “Lukt dat niet”, aldus Huisman, “dan worden de kinderen geatomiseerd over scholen in de stad.