Vijfde geval van polio ontdekt in Alblasserwaard

ROTTERDAM, 8 OKT. Het aantal polio-patiënten is gestegen tot vijf. In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is gisteren een tweede polio-patiënt opgenomen. Het is een 33-jarige man uit Leerbroek in de Alblasserwaard.

Deze vijfde patiënt in Nederland was om religieuze redenen niet gevaccineerd. De man is, volgens directeur patiëntenzorg T.R. Zijlstra van het Gorinchemse ziekenhuis ernstig ziek. Hij heeft verlamde ledematen en moet worden beademd. Het betekent dat door het virus zowel motorische als andere zenuwen die de ademhalingsspieren aan het werk zetten, zijn aangetast.

Het 6-jarige jongetje dat dinsdag in het Oudenrijnziekenhuis in Utrecht werd opgenomen is wel ernstig ziek - verschijnselen als van hersenvliesontsteking - maar is vrij van verlammingsverschijnselen. Adjunct-directeur G.J. Heuver van het Oudenrijnziekenhuis wil ter bescherming van de privacy van het gezin niet zeggen waar het in de stad Utrecht woont. Evenmin wil hij bevestigen dat het kind om geloofsredenen niet was gevaccineerd. Bekend is wel dat de behandelend arts het kind op besmetting met het poliovirus heeft laten onderzoeken, omdat het uit ongevaccineerde kringen kwam.

De belangstelling voor een poliovaccinatie is in Utrecht inmiddels overweldigend. Veel mensen bellen de GGD voor informatie. De GGD roept kinderen tot 13 jaar, waarvan men weet dat ze niet volledig zijn gevaccineerd, op voor een vaccinatie. Mensen uit de omgeving van het jongetje worden actief benaderd. Iedereen tot 41 jaar die niet volledig is gevaccineerd wordt dringend aangeraden dat alsnog te laten doen. Ouderen zijn hoogstwaarschijnlijk beschermd en hoeven niets te doen.

De nieuwe poliogevallen konden in zekere zin worden verwacht. Zeer veel mensen raken namelijk besmet met het poliovirus, terwijl 1 op de 500 à 1.000 ongevaccineerde besmette mensen verlammingsverschijnselen krijgt. De tijd die verloopt tussen besmetting en de verlammingsverschijnselen varieert van drie dagen tot drie weken. Epidemiologen hebben meteen bij het bekend worden van het eerste poliogeval, op donderdag 17 september, al gezegd dat het virus zich ongetwijfeld door de hele gordel van streng-gereformeerde gemeenschappen zal verspreiden. Die gordel loopt van Zeeland over de Zuidhollandse eilanden door het Gelderse rivierengebied en de Gelderse Vallei tot Staphorst.

Het feit dat er nu een poliobesmetting buiten het oorspronkelijke risicogebied is geconstateerd was ook te voorzien. In de "Open brief over polio' die de Hoofdinspectie na een crisisvergadering op zaterdag 26 september als advertentie in de dagbladen publiceerde was het oorspronkelijke idee van de risico-gebieden ook al verlaten.