Te weinig mensen voor opvang vluchtelingen

ROERMOND, 8 OKT. Het tijdelijke opvangcentrum in Roermond kan nog tweehonderd vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië huisvesten, maar dan moet het aantal beroepskrachten worden uitgebreid en er moet een maatschappelijk werker worden aangesteld.

Dat zegt de directeur van het opvangcentrum, E. van Hecke, in reactie op het verzoek van minister d'Ancona (WVC) om het aantal van vierhonderd ontheemden die zich nu in Roermond bevinden met 200 uit te breiden.

Van Hecke noemt inwilliging van het verzoek "onverantwoord' wanneer daartegenover geen uitbreiding van de staf staat. “De zes stafleden maken weken van zeventig uur. We zitten ook te springen om een maatschappelijk werker want nogal wat vluchtelingen kampen met psychische problemen en wij kunnen ze niet adequaat helpen”, zo zei hij.

Het college van B en W van Roermond heeft de minister gisteren laten weten uitbreiding vooralsnog "ongewenst en onverantwoord' te vinden. B en W willen op korte termijn een onderhoud met d'Ancona over de situatie in het opvangcentrum. Ruim 3.600 vluchtelingen maken gebruik van de tijdelijke regeling opvang ontheemden (TROO) die op 1 augustus is ingegaan. Er zijn nu vijf kazerens in gebruik terwijl nog drie in gereedheid worden gebracht voor opvang.