Speciaal Hof voorgesteld om Franse ex-ministers te berechten

PARIJS, 8 OKT. De Franse parlementaire oppositie heeft zich uitgesproken voor de vorming van een zogeheten "Hoog Hof van Justitie', dat bevoegd is om drie socialistische oud-ministers te vervolgen wegens hun aandeel in de affaire van de verstrekking van met HIV-virus besmet bloed door de Franse bloedtransfusiedienst in de jaren 1985-86, waardoor circa duizend Franse hemofilielijders met aids werden besmet.

Volgens de Franse wet kunnen (oud)ministers wegens een misdaad of vergrijp dat ze hebben begaan tijdens de uitoefening van hun functie alleen vervolgd worden door een dergelijk speciaal hof dat door het parlement aangewezen moet worden. Het Hof bestaat uit 12 afgevaardigden uit de Nationale Vergadering en 12 leden van de Senaat. Een afgevaardigde van de gaullistische RPR heeft gisteren een motie ingediend waarin de benoeming van het speciale hof wordt voorgesteld. Volgende week wordt over de motie gestemd.

De oppositie wil dat de socialistische partijleider, Laurent Fabius, die ten tijde van de bloedtransfusieschandaal premier was, en de ex-minister van gezondheid Georgina Dufois alsmede haar staatssecretaris, Edmond Hervé, verantwoording afleggen over hun beleid met betrekking tot de bloedtransfusiedienst, die met het HIV-virus besmet bleef verstrekken hoewel bekend was dat de patiënten die dit bloed kregen toegediend, met aids zouden worden besmet. De drie ex-ministers hebben verklaard dat ze niet op de hoogte waren van het beleid van de bloedtransfusiedienst.

De socialisten zien in de motie een manoeuvre om hun partij bij de publieke opinie in diskrediet te brengen. “De RPR wil een verschrikkelijk menselijk drama voor de laagste politieke doeleinden gebruiken,” aldus Jean-Jack Queranne, de woordvoerder van de socialistische partij. Op 26 oktober doet een Parijse rechtbank uitspraak in de zaak tegen drie artsen, onder wie de voormalige directeur van de bloedtransfusiedienst Michel Garretta, die eerder dit jaar terecht stonden voor hun aandeel in het “grootste medische schandaal van de eeuw” in Frankrijk.

    • Jan Gerritsen