Nijverdal tempert winstverwachting

Nijverdal-ten Cate uit Almelo (kunststoffen, specialistisch textiel) zal de eerder voorspelde winstgroei voor 1992 waarschijnlijk niet kunnen realiseren.

In augustus zei het concern nog uit te gaan van een stijging van zowel omzet als winst met ten minste 10 procent. Nu verwacht het bestuur een concernresultaat dat niet sterk af zal wijken van dat van 1991.

In het derde kwartaal is in de sector specialistisch textiel een onverwachte daling ingezet van omzet, resultaat en orderontvangst. TTC Polyolefins, een toeleverancier voor de tapijtindustrie, heeft eveneens te kampen met afzetproblemen, terwijl de stagnatie bij de Griekse deelnemingen zich heeft voortgezet. De directie verwacht dat dit leidt tot een beperkte reorganisatie. Volgens bestuursvoorzitter Reudink gaat het hierbij naast TTC om Ten Cate Technical Fabrics (tent- en zeildoek). Maatregelen zullen hier “enkele tientallen” arbeidsplaatsen kunnen kosten. Reudink wees erop dat er veel mogelijkheden zijn om mensen te herplaatsen. In Twente werken voor Nijverdal 2000 mensen, in de rest van Nederland nog eens rond de 1000.

Nijverdal boekte in 1991 een winst van 44,2 miljoen gulden. In de eerste helft van 1992 was er een winst van 24,7 miljoen gulden, ruim 11 procent meer dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar.