Nahos-onrecht

Gelukkig kwam de voorspelling van Rob Knoppert niet uit. In zijn column (W&O 24-9) voorspelde hij dat er niet gestaakt zou worden. Het werd de grootste onderwijsstaking ooit.

Voor een staking zijn er gevoelens van onlust, onrecht en solidariteit nodig, volgens Knoppert. Als "beginnend docent' voel ik me zeer onrechtvaardig behandeld. In augustus 1988 begon ik mijn onderwijscarrière in het voortgezet onderwijs in schaal 7.0., dat betekende 23 uren voor de klas die netto 1709,24 opleverden. Schaal 10 is op dit moment voor mij het hoogst haalbare. Ik vind dat de salarissen voor beginnende docenten flink omhoog moeten. Dat vindt bijvoorbeeld de ABOP ook, maar een tikkeltje eigenaardig is dat die bond wel accoord is gegaan met de HOS-operatie. Vandaar dat ik nog voor de zomervakantie mijn ABOP-lidmaatschap heb opgezegd.

In het onderwijs is de werkdruk hoog, niets nieuws. De salarissen zijn nog laag, maar laten we hopen dat de sociaaldecmoraten op Onderwijs er in slagen de aanvangssalarissen te verhogen. Lukt dat niet, dan ben ik weer tot actie bereid. En dan hoop ik dat Rob Knoppert met zijn fortuinlijke salaris solidair met mij is. En als hij die NGL een club van kakkers vindt, waarom wordt hij dan geen lid van DE NAHOSSERS?

    • Gerard Jager