Het in West-Europa optredende vergrijzingsproces ...

Het in West-Europa optredende vergrijzingsproces zal de behoefte aan diverse vormen van maatschappelijke dienstverlening aan ouderen in de komende decennia naar verwachting sterk doen toenemen. In dat licht is het door de Nederlandse overheid ongevraagd aan meisjes gegeven studieadvies "kies exact' als eenzijdig en kortzichtig te bestempelen.

Marjan Hidding, Universiteit Twente

De oncontroleerbaarheid als kritiek op het verschijnsel "telewerken' doet ten onrechte vermoeden dat een dergelijke controle bestaat binnen de muren van kantoor of instelling.

Ben ten Voorde, Vrije Universiteit Amsterdam

Doordat tijdens een promotieplechtigheid regelmatig "van gedachten wordt gewisseld' tussen leden van de promotiecommissie en de promovendus, is het onduidelijk wie nu met wiens gedachten uiteindelijk de plechtigheid verlaat.

Joep van Oers, Vrije Universiteit Amsterdam

Verdere aantasting en vernietiging van ons schitterend rivierenlandschap valt wellicht nog te voorkomen indien de verantwoordelijke ambtenaren en politici op een mooie ochtend aan de dijk worden gezet.

J.W. van den Bogaard, Universiteit Twente