Havenbedrijf HES rekent op ernstig verlies

ROTTERDAM, 8 OKT. Het Rotterdamse havenconcern HES Beheer heeft voor de tweede keer dit jaar de prognose voor het lopende boekjaar naar beneden moeten bijstellen. Het concern houdt nu voor 1992 rekening met een "aanzienlijk' verlies.

Dit heeft HES Beheer gisteren bekendgemaakt. Voor 1993 zegt de directie nog geen enkele uitspraak over de resultaten te kunnen doen. In augustus van dit jaar werd al meegedeeld dat 1992 voor HES met een negatief resultaat zou moeten worden afgesloten.

Hes Beheer leek aanvankelijk een goed jaar door te maken. Na een slecht 1991 waarin 34 miljoen gulden verlies werd geleden, verwachtte de directie voor 1992 weer winst. De overname van concurrent Interstevedoring van aartsrivaal Van Rijsdijk, waardoor een eind kwam aan een felle prijsconcurrentie, was de voornaamste oorzaak voor het optimisme.

Ook na de bekendmaking van een verlies van 4,6 miljoen gulden over de eerste jaarhelft handhaafde de directie haar winstvoorspelling. Maar in juli en augustus liep de omzet bij enkele deelnemingen terug en in september stagneerde de omzet verder. Een zo snelle stagnatie is volgens de HES-directie niet eerder voorgekomen. HES Beheer verwacht dat de stagnatie het hele jaar zal voortduren.

De stagnatie is vooral voelbaar in de omzet bij twee belangrijke deelnemingen. Bij de deelneming van 42,5 procent in het overslagbedrijf voor kolen en ertsen, EMO, is als gevolg van de malaise in de staalindustrie de aanvoer van ijzererts sterk afgenomen. Als gevolg van deze geringe aanvoer bij EMO ontstond er bij European Bulk Services (EBS), die sterk samenwerkt met EMO, eveneens een onderbezetting. EBS heeft bovendien hinder van de slechte gang van zaken bij een aantal andere basisindustrieën, waarvoor zij de overslag verzorgt.

De directie van EBS werkt inmiddels aan een aantal ingrijpende maatregelen die zullen worden vastgelegd in een reorganisatieplan. Dit plan zal binnen een maand worden afgerond, waarna nadere mededelingen worden gedaan.

De Vervoersbond FNV verwacht dat de directie medio oktober naar buiten komt met nieuwe reorganisatieplannen. Eerder nog had de directie gezegd pas eind dit jaar een beleidsplan te presenteren. Daarin zou onder meer een herindeling staan de verschillende terminals van de massa-overslagbedrijven van met name GEM, Frans Swarttouw en Interstevedoring.