Fysiotherapie moet tarieven verlagen

DEN HAAG, 8 OKT. Als fysiotherapeuten, tandartsen, ziekenhuizen en thuiszorg-organisaties voor volgend jaar niet zelf met besparingsvoorstellen komen, zal staatssecretaris Simons (volksgezondheid) voor 240 miljoen gulden tarieven verlagen en budgetten korten.

Simons heeft het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) gisteren advies gevraagd over een verlaging van de tarieven voor fysiotherapeuten en tandartsen en van de budgetten van ziekenhuizen en de thuiszorg. Vorige week deed hij dat voor de medische specialisten, die een overschrijding van 384 miljoen gulden moeten goedmaken door tariefverlaging.

De fysiotherapeuten menen onder tariefverlaging uit te kunnen komen, omdat vorig jaar aan fysiotherapie vier miljoen gulden minder werd uitgegeven dan WVC had geraamd. In de ziekenfondssector werd 19 miljoen minder uitgegeven, in de particuliere sector 15 miljoen meer. Hoewel er per saldo werd bespaard, wil Simons toch voor 15 miljoen verlagen. “We verwachten met Simons zodanige overeenstemming te bereiken dat dat niet nodig is”, aldus voorzitter P.A. Blaas van de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten.

Bij de tandartsen moeten de tarieven zodanig omlaag dat een overschrijding van 68 miljoen gulden uit 1991 wordt goedgemaakt. De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde blijft bij het standpunt dat Simons de door hem gesuggereerde overschrijding in de particuliere sector van 38 miljoen gulden niet kan onderbouwen.