Frankrijk: 1 procent van begroting voor cultuur

PARIJS, 8 OKT. De Franse staat besteedt volgend jaar 1 procent van zijn uitgaven aan cultuur. Minister van cultuur en onderwijs Jack Lang heeft daarmee een doelstelling verwezenlijkt die was opgenomen in het programma van de socialisten toen ze in 1981 aan de macht kwamen.

Volgens de ontwerp-begroting van de regering-Bérégevoy die binnenkort in het parlement wordt behandeld, wordt volgend jaar 13,8 miljard francs (ca. 4,5 miljard gulden) besteed aan cultuur. De cultuurbegroting voorziet in een stijging van de uitgaven met 6,7 procent ten opzichte van de begroting 1992, dat is ruim meer dan de toename van de totale overheidsuitgaven ( 3,5 procent).

Circa 900 miljoen gulden (2,8 miljard francs) wordt volgend jaar besteed een 'grote werken' zoals de bouw van de Bibliothèque de France in Parijs, beter bekend als de 'très grande bibliothèque'. Voor het opknappen van de Centre Pompidou wordt 60 miljoen francs uitgetrokken.

Deze laatste post is onderdeel van de uitgaven voor het veilig stellen van het historisch erfgoed, een van de prioriteiten op de begroting. De andere twee zijn uitbreiding en verbetering van het kunstonderwijs (1309 miljoen francs - een stijging met 11 procent) en meer subsidies voor creatieve produkties op het gebied van toneel, muziek en dans.

De uitgaven voor theater en muziek omvatten het leeuwedeel (29 procent) van de begroting. Voor de exploitatie van de Opera van Parijs ( Bastille en Garnier) is 557 miljoen francs ( 180 miljoen gulden) uitgetrokken.