De lastige klas (2)

Veertien eerste klassen hadden ze op de Echnaton Scholengemeenschap in Almere. Allemaal even zorgvuldig samengesteld, maar, zegt rector Ingrid Verheggen, ""soms zit er ineens een klas tussen die helemaal mis is''. Vorig jaar was dat 1P. ""Al na twee weken braken ze de tent af en binnen een maand waren ze berucht op school. Het is zoiets als een verkeerde chemische reactie'', meent de rector.

Brigitte, Lucille en Marcel zaten in 1P. ""Op feestjes en tijdens het schoolkamp was het altijd een gezellige groep'', vertelt Brigitte, ""maar in de klas leek het wel of iedereen op slag veranderde.'' Er was een clubje van drie of vier gangmakers die alles durfden te zeggen tegen de leraren, nooit hun huiswerk af hadden en steeds hun spullen waren vergeten. Ze trokken de hele klas mee en niemand kon het meer stoppen.

Brigitte vond het vervelendste dat de klas er als geheel op werd aangekeken. ""Iedere invaller had het er over dat wij een lastige klas waren en je merkte dat alle leraren ons kort hielden. Je werd er al uitgestuurd als je je geodriehoek was vergeten.'' In andere klassen werden leuke dingen gedaan, niet in 1P. ""We voelden ons achtergesteld en daardoor werden we nog vervelender.'' Geen les ging voorbij of er vloog wel iemand uit. Eén keer is een lerares het lokaal uitgelopen. ""Jullie zoeken het maar uit'', riep ze woedend tegen de klas. De kinderen waren zich rotgeschrokken. Toen ze terugkwam met de conrector zaten ze braaf te werken.

Pas halverwege het schooljaar werd er echt ingegrepen. ""Achteraf bezien is dat te laat geweest'', geeft rector Verheggen toe. Zelfs de "klassetherapie' mocht niet meer baten. Iedereen vindt dat een heel gewoon woord op Echnaton en weet meteen wat ermee bedoeld wordt. Het is een programma met rollenspellen en inlevingsoefeningen dat door de leerlingbegeleider van Echnaton is ontwikkeld en inmiddels ook op een aantal andere scholen wordt gebruikt. Leerlingen mogen in de huid van docenten kruipen en zeggen hoe ze over de lastpakken denken. Er wordt een lerarenvergadering en een rechtbank nagespeeld en in een kring praten ze over elkaars eigenschappen. Een lijst met kenmerken als verlegen, brutaal, stoer helpt ze daarbij. Ten slotte worden er door de leerlingen zelf regels vastgesteld waar alle kinderen zich aan moeten houden. ""Het hielp niet echt'', herinnert Brigitte zich. ""Eén dag waren we wat rustiger maar de volgende dag leek het alsof iedereen het weer vergeten was.''

Dit schooljaar heeft 2P een andere start gemaakt: de raddraaiers zijn verspreid over andere klassen en nieuwe kinderen zijn voor hen in de plaatsgekomen. ""Een leuke klas'', constateert Lucille.

""Als ik wat minder rotzooi had getrapt in de eerste en de tweede had ik misschien net de MAVO gehaald'', denkt Bart. Nu zit hij op het Voorbereidend Beroepsonderwijs (VBO)en doet elektro. ""We wilden gewoon dingen uitproberen bij leraren die niet zo goed orde konden houden. En dan keken we hoe ver we konden gaan. Sommige leraren deden niets'', zegt hij met een lichte toon van minachting, ""als ik er uit moest bleef ik gewoon zitten.'' Hij vertelt over de natte propjes die vlak langs het hoofd van de leraar suisden om op het bord uit elkaar te spatten. En als er in het klasseboek een kritische opmerking over zijn gedrag stond, was Bart niet te beroerd om die bladzijde er even uit te scheuren. ""Ik was geloof ik best wel erg'', zegt hij na een korte stilte, alsof hij zich nu pas ten volle realiseert hoe klierig hij was. Af en toe had hij wel eens medelijden met zo'n docent. ""Dan dacht ik onder de les: waar zijn we eigenlijk mee bezig? Maar in je eentje kan je het niet stoppen. En als we dan eens aardig deden, werden we toch als een nare rotklas behandeld. Binnen de kortste keren was het weer een berezooi.''

Marcel vindt dat de beste leraren streng zijn, af en toe een geintje maken, de tijd nemen en goed kunnen uitleggen. De anderen knikken instemmend. Vooral docenten die chagrijnig zijn kunnen ze wel schieten. ""Soms is het goed als leraren iets leuks met de klas gaan doen'', vindt Bart. ""Wij gingen zwemmen met een leraar en toen bleek het een hele aardige man te zijn die allemaal grapjes maakte. Later vond hij ons zijn leukste klas en tracteerde hij ons op een Mars.''

    • Michaja Langelaan