Classici zoeken plaats voor Plato en Virgilius

UTRECHT, 8 OKT. Welke plek krijgen Plato en Virgilius in de basisvorming, de nieuwe opzet van het voortgezet onderwijs die volgend schooljaar wordt ingevoerd? Om duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van het Grieks en het Latijn op de middelbare school, presenteerde de Vereniging Classici Nederland (VCN) gisteren 24 "kerndoelen' die dienen als richtlijn voor docenten klassieke talen.

Voor de vijftien verplichte vakken in de basisvorming - variërend van wiskunde tot verzorging - bestaan zulke doelen, opgesteld in opdracht van het ministerie van onderwijs, al. Maar Grieks en Latijn behoren niet tot het verplichte programma; deze vakken kunnen worden gegeven in de zogenoemde "vrije ruimte'. Toch hadden ook classici behoefte aan kerndoelen “want we willen meedraaien met de rest”, aldus dr. A.J.L. van Hooff, voorzitter van de VCN.

Moest je vroeger als leerling klassieke talen vooral teksten vertalen, het accent ligt nu ook op cultuurgeschiedenis en taalinzicht. “De taalvaardigheden die je bij Grieks en Latijn leert, kunnen je helpen bij de moderne talen, zelfs bij Swahili”, aldus drs. M. Buykx, een van de samenstellers van de kerndoelen. Ook wordt nadruk gelegd op het inzicht dat leerlingen kunnen verwerven in de eigen cultuur wanneer ze deze confronteren met het onbekende van de Oudheid. “En dan bedoelen we niet onze spruitjescultuur, maar een multi-culturele samenleving”, aldus Buykx.

Classici hebben hun aanvankelijke aversie tegen de basisvorming laten varen. “Het aantal uren dat we moeten inleveren blijkt mee te vallen”, aldus VCN-voorzitter Hooff. Als bijkomend voordeel van de basisvorming noemt hij dat waarschijnlijk meer scholen Grieks en Latijn gaan geven. Hooff: “Net als bij invoering van de Mammoetwet loopt het aantal uren klassieke talen terug, maar zal het leerlingental toenemen”.

Het programma van de Vereniging Classici Nederland wordt verstuurd naar de ruim duizend leden van de vereniging, onder wie ongeveer achthonderd docenten. Sommige scholen hebben deze kerndoelen niet afgewacht en stelden ze zelf al op, zoals het Ignatius Gymnasium in Amsterdam en het Rotterdamse Erasmiaans Gymnasium. “Onze kerndoelen volgen dezelfde lijn als die van de VCN”, aldus drs. M.H.J.G. Osseforth, leraar klassieke talen aan het Erasmiaans Gymnasium. “Wij leggen wat meer nadruk op filosofie, zij op kunstgeschiedenis. Waarschijnlijk gaan we ze naast elkaar gebruiken.”