Broeikaskermis

Los van andere punten in het artikel "Don Quichote op de broeikaskermis' (W&O 24 sept.), een recensie van het rapport "Science and Fiction of the Greenhouse Effect and Carbon Dioxide' van prof.dr. C.J.F. Böttcher, moet ik attenderen op een feitelijke onjuistheid.

Gesteld wordt dat professor Böttcher had behoren te vermelden dat andere waarnemingsreeksen dezelfde trend vertonen als de bekritiseerde metingen van Mauna Loa.

Ik vestig er de aandacht op dat professor Böttcher precies dát doet en wel op bladzijde 38 van zijn rapport, waar de zinsnede te vinden is: "Other monitoring stations confirm this trend, ...'.

    • Ir. D. Sjerp
    • Directeur Global Institute