Wies Stael-Merkx wordt de vertegenwoordiger van ...

Wies Stael-Merkx wordt de vertegenwoordiger van de kerkelijke Basisbeweging Nederland bij de landelijke, oecumenisch Raad van Kerken. Het bestuur van de landelijke organisatie van vijftig kritische groepen en gemeenten heeft haar per 1 januari benoemd. De Basisbeweging is waarnemer in de Raad.