Serviërs veroveren strategisch belangrijke stad; Bosanski Brod ingenomen

LJUBLJANA, 7 OKT. Servische strijdkrachten hebben gisteren de strategisch belangrijk stad Bosanski Brod, bij de Bosnisch-Kroatische grens, ingenomen.

Met deze militaire overwinning zijn de Serviërs er in geslaagd een corridor te slaan naar de door hen gecontroleerde gebieden in het westen van Kroatië. De slag om Bosanski Brod heeft vier maanden geduurd.

Gisteren rondom het middaguur drongen Servische milities door tot het centrum van de stad. Na een luchtbombardement op Kroatische stellingen slaagden zij er ook in een olieraffinaderij bij de stad in te nemen. De Kroatische televisie berichtte dat Servische milities vannacht bij Bosanski Brod een brug over de grensrivier de Sava hebben opgeblazen. De brug vormde de enige verkeersverbinding met de Kroatische stad Slavonski Brod.

De Serviërs in Bosnië staken voorlopig alle militaire vluchten boven Bosnië-Herzegovina. Dat maakte gisteren de minister van buitenlandse zaken van de door de Serviërs eenzijdig uitgeroepen "Servische republiek', Aleksa Buha, bekend. “De vluchten worden onmiddellijk stopgezet”, aldus Buha.

Het besluit van de Bosnische Serviërs volgt op een voorstel van de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap aan de Veiligheidsraad van de VN om het luchtruim van Bosnië voor alle militaire vluchten, met uitzondering van de vluchten van de VN-vredesmacht, te sluiten. Verwacht wordt dat de V-raad zich de komende dagen over een vluchtverbod zal uitspreken.

Door nu zelf de militaire vluchten te stoppen lijken de Serviërs te willen voorkomen dat de Veiligheidsraad het luchtruim sluit. De Servische strijdkrachten zijn er, mede omdat zij als enige over militaire vliegtuigen beschikken waarmee zij dagelijks Kroatische en moslim-stellingen en -steden bombardeerden, de afgelopen maanden in geslaagd 70 procent van Bosnië te bezetten. Waarnemers menen dat de Servische militaire overmacht aanzienlijk zal verzwakken wanneer zij inderdaad afzien van het gebruik van hun luchtmacht. Buha zei gisteren echter dat de militaire vluchten hervat zullen worden wanneer de Kroaten en Moslims “misbruik zouden maken van het besluit”.

    • Theo Engelen