Papiersector wacht op hogere papierprijzen

De koers van VRG (papier, grafische- en kantoorsystemen) is gekelderd van 50 gulden in maart naar 32 gulden vanmorgen. De winst over het eerste halfjaar daalde met zo'n 45 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor. Hoewel ook andere concerns die actief zijn in de papier- en kantoorbranche (KNP en Bührmann-Tetterode) het zwaar hebben, is VRG het hardst getroffen door de malaise in deze sectoren. De koersen van KNP en BT moesten ook terug van circa 50 gulden in maart, maar noteren nu allebei rond de 40 gulden.

De VRG Groep, die de afgelopen jaren flink is gegroeid door acquisities, had de pech dat alle drie de kernactiviteiten hard werden geraakt. De papierdivisie, goed voor 42 procent van de omzet, lijdt onder de lage papierprijzen als gevolg van de overcapaciteit in de papierindustrie. Grafische systemen kampt met de afgenomen investeringsbereidheid.

De divisie kantoorsystemen moet zich staande houden in een markt waar de prijzen van hardware almaar dalen. De vorig jaar overgenomen Franse pc-distributeur Agena is hiervan het slachtoffer. Doordat dit bedrijf zelf het prijsrisico loopt, ziet het de voorraden constant in waarde dalen. Een Nederlandse computerhandel van VRG, Info'Products, heeft dit probleem niet. Bij Info'Products is het zo geregeld dat de computerproducent het grootste deel van het prijsrisico loopt.

KNP zag de winst ook dalen (van 158 naar 91 miljoen gulden), maar dat was niet meer dan verwacht. Analisten vinden dat KNP het nog relatief goed doet gezien de moeilijke omstandigheden op de papiermarkt. Indirect heeft KNP wel last van de minder goede gang zaken bij VRG: KNP heeft een belang van 50,61 procent in VRG.

Analist O. Poos van Bangert, Pontier & Partners denkt dat de koers van VRG nauwelijks verder kan zakken. “In die zin is het een koopwaardig aandeel, maar het is nog niet duidelijk wanneer de reorganisaties hun vruchten zullen afwerpen.” KNP vindt hij op zich een gezonder bedrijf. “Als de papierprijs met 10 procent stijgt, zal de netto winst van KNP met 60 procent stijgen omdat de onderneming zo kapitaalintensief is. Op dit moment is het nog niet mogelijk de papierprijs te verhogen omdat de pulpprijzen nog laag liggen als gevolg van de lage dollar en de lage Finse markka”, aldus Poos.

    • Frank van Alphen