Nieuwe politieke ouderenvereniging

DEN HAAG, 7 OKT. Uit onvrede over de behartiging van hun belangen door de politiek en door de ouderenbonden heeft een dertigtal ouderen de Politieke Unie 55+ opgericht.

Veel van de oprichters waren ook betrokken bij eerdere initiatieven als de Politieke Partij voor Ouderen en de partij Bejaarden Centraal. De Politieke Unie 55+ wil vooral aandacht besteden aan zaken als onveiligheid op straat, de slechte financiële positie van veel ouderen en de leeftijdsdiscriminatie. De partij heeft ontheffing gevraagd van de verplichte borgstelling van 25.000 gulden voor inschrijving bij de kiesraad. Dit is volgens de partij discriminerend omdat veel ouderen nauwelijks geld hebben.