Moeizame registratie vermisten

AMSTERDAM, 7 OKT. De Amsterdamse politie heeft grote problemen bij het samenstellen van een lijst van vermisten na de vliegtuigramp zondag in de Bijlmermeer. Het is niet mogelijk gebleken op basis van de administratieve gegevens een betrouwbaar overzicht te krijgen. Met de gerichte inzet van vijftig rechercheurs zal nu per woning informatie worden verzameld van de bewoners. Dat werd vanochtend bekendgemaakt op een persconferentie op het Amsterdamse stadhuis.

Volgens hoofdcommissaris drs. E.E. Nordholt is het niet verantwoord om op basis van de huidige gegevens de lijsten samen te stellen. De politie heeft tot nu toe vooral aan de hand van administratieve bestanden onderzoek verricht. Hierbij werd gebruik gemaakt van het bevolkingsregister, de registratie van de woniningcorporatie Nieuw Amsterdam, registratie bij het ziekenfonds en de Sociale Dienst en bestanden van Postbank en de PTT. Volgens Nordholt is het hieruit gevormde beeld echter “volkomen onbetrouwbaar”.

Het vaststellen van de lijst van slachtoffers zal volgens burgemeester Van Thijn “een monnikenwerk” worden. Tot identificatie van de stoffelijke resten zal pas worden overgegaan als er een definitieve lijst van vermisten bestaat. Volgens Van Thijn zal zo veel mogelijk getracht worden de “uiterst pijnlijke” confrontaties van de stoffelijke resten met de familie te vermijden.

Op het stadhuis werd nog overlegd wat er zal gebeuren met de lichaamsresten waarvan de identiteit niet kan worden vastgesteld. Mogelijk zullen deze ter aarde worden besteld in een massagraf.

In de Bijlmer rouleert op basis van de administratieve gegevens die tot dusver werden nagetrokken een lijst met bijna 1200 namen van mogelijke bewoners. Volgens een woordvoerder van de politie wordt deze lijst op basis van meldingen voortdurend aangepast. De eerdere schatting van ten minste 250 doden als gevolg van de ramp blijft gehandhaafd. Tot nu toe hebben honderden mensen gereageerd op de oproep van het gemeentebestuur om vermisten te melden.

In totaal werden vannacht dertien stoffelijke resten geborgen. Volgens burgemeester Van Thijn waren er vanochtend door schouwartsen en de identificatieteams in totaal 27 dossiers opgemaakt op grond van “wat er is gevonden”. Aan het begin van de middag was dit aantal opgelopen tot 30.

Pag.3: Veel haast bij berging

De berging van slachtoffers in de Amsterdamse Bijlmermeer werd afgelopen nacht met man en macht voortgezet. Aggregaten en lichtmasten verlichten het terrein van de ramp. Uit de puinhopen rond Groeneveen en Kruitberg komt nog steeds rook. Brandweerlieden en politieagenten ruimen het puin met de hand met behulp van hijsmachines. In totaal werken ongeveer 300 mensen in ploegendienst aan de berging. Inzet van meer manschappen heeft volgens de brandweer weinig zin wegens het beperkte oppervlak waarop de ramp plaats heeft gevonden.

Brandweercommandant Ernst verklaarde vanochtend dat de slachtoffers die tot nu toe werden aangetroffen tussen het ingestorte beton van de flats “redelijk herkenbaar” zijn. Lichamen die niet door de vloeren zijn beschermd tegen de hitte zijn evenwel zeer verminkt, zo viel uit de woorden van de brandweercommandant op te maken.

Volgens Ernst is er geen gevaar voor besmetting. De intense hitte (er wordt gesproken van temperaturen van meer dan 1000 graden) heeft de omgeving gesteriliseerd, aldus Ernst. Toch dragen de brandweerlieden dikke handschoenen die na elke dienst worden weggeworpen.

Burgemeester Van Thijn verklaarde vanochtend dat de bergingswerkzaamheden goed op schema liggen. Gisteren werd vastgesteld dat alle slachtoffers uiterlijk vrijdagnacht om 12 uur geborgen moeten zijn. Vanochtend waren naar schatting drie van de in totaal tien etages geborgen. Belangrijke belemmering bij het vaststellen van de identiteit is het aantal illegaal in Nederland verblijvende mensen dat in de flats aanwezig was. Commissaris Nordholt onderstreepte vanochtend nogmaals dat de politie bij het inwinnen van informatie geen enkele rekening houdt met de status van degenen die zich bij hen melden. Op de vraag hoeveel illegalen inmiddels hun medewerking hebben verleend, kon Nordholt dan ook geen antwoord geven. “Dat wordt niet geregistreerd”, aldus de hoofdcommissaris.

Het recherchewerk zal ook uitsluitsel moet geven over het aantal bezoekers dat zich op het moment van de ramp in de flat bevond. Uit verklaringen van overlevenden zou nu al op te maken zijn dat er in de onderste laag van het flatgebouw, dat bestond uit een aantal grotere ruimtes, een feestje zou hebben afgespeeld.

Het aantal verschillende nationaliteiten onder de slachtoffers stijgt nog steeds. Behalve Nederlanders, Surinamers en Antillianen en Ghanezen en Pakistani zijn er berichten dat ook een aantal Turken woningen in het getroffen flatdeel in onderhuur hadden. Daarnaast is er tevens sprake van mensen van Egyptische komaf.

Op het stadhuis wordt inmiddels overlegd over het verzoek van de gemeenteraad om familie en relaties van de vermisten naar Nederland te halen. Bekeken wordt in hoeverre de gemeente geld of overnachtingsfaciliteiten beschikbaar stelt. In het overleg zijn tevens de verzekeraars betrokken. Daarnaast heeft ook de vliegtuigmaatschappij El Al financiële steun aangeboden.

Gistermiddag werden voor eerst bewoners van de ontruimde flats onder escorte toegelaten in hun woning om persoonlijke bezittingen op te halen. In enkele gevallen werd daarbij door de betrokkenen melding gemaakt van diefstallen uit de woningen.