Keuzepakket bepleit voor lidstaten EG

ROTTERDAM, 7 OKT. De Europese Gemeenschap is gebaat bij een "menu-benadering', waarin de huidige en toekomstige lidstaten een keuze maken uit de onderdelen van de Europese integratie waaraan ze willen deelnemen. Een dergelijke aanpak stemt beter overeen met de Europese werkelijkheid dan het Verdrag van Maastricht.

Dit schrijft prof. dr. A. Szász, directeur van De Nederlandsche Bank, in een voordracht die hij deze week houdt op een congres in Berlijn. Hij pleit voor een onderscheid naar lidstaten die alleen deelnemen aan de bestaande EG inclusief de interne markt, landen die bovendien deelnemen aan de monetaire unie van één munt, en landen die ook nog besluiten tot een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid.

Szász neemt met zijn stellingname afstand van het officiële standpunt van de Nederlandse regering en van De Nederlandsche Bank. Bankdirecteur dr. A.H.E.M. Wellink zei vorige week in het dagblad Trouw dat "Europa van twee snelheden' om politieke redenen onmogelijk is. Premier Lubbers stuurde, met het oog op de ingelaste EG-top die volgende week in Birmingham wordt gehouden, een brief naar de Britse premier Major waarin hij zijn bezorgdheid over dreigende dominantie van Frankrijk en Duitsland zou hebben uitgedrukt. Nederland wil op geen enkele wijze de discussie over het Verdrag van Maastricht heropenen, zolang dit verdrag niet in alle landen is geratificeerd. In het bijzonder zou Groot-Brittannië geen nieuwe mogelijkheid tot uitvluchten geboden moeten worden.