Kabinet wil zuinig zijn met regeling winstdeling

DEN HAAG, 7 OKT. Het kabinet blijft op het standpunt staan dat de invoering van een winstdelingsregeling de schatkist geen geld mag kosten. Dit staat in de kabinetsreactie die gisteren is gepubliceerd op een nota over winstdeling die ruim een jaar gelden is opgesteld door een werkgroep samengesteld uit werkgevers, werknemers en ambtenaren.

Het initiatief-wetsvoorstel van het Kamerlid Vermeend (PvdA) is volgens het kabinet te riant. Dit voorstel gaat uit van een belastingvrijstelling van maximaal 1500 gulden voor de werknemer; de werkgever moet hierover wel 25 procent belasting betalen. Door deze regeling derft het rijk 200 tot 300 miljoen gulden. Daarnaast treedt - als winstdeling in de plaats komt van loon - een premiederving voor de sociale fondsen op van circa 270 miljoen gulden. In een reactie op het kabinetsstandpunt zei Vermeend dat hij zijn wetsvoorstel in overleg met coalitiegenoot CDA zal aanpassen.

Het kabinet heeft berekend dat een heffing van 50 procent van de netto wintsdeling de schatkist geen geld kost. Met een dergelijke regeling zou het kabinet akkoord kunnen gaan want “om en nabij” wordt aan de budgettaire neutraliteit voldaan.

Op dit moment is een belastingvrij winstuitkering van maximaal 750 gulden mogelijk. Dit bedrag is sinds 1975 niet meer veranderd (zou het bedrag voor inflatie zijn gecorrigeerd dan zou een vrijstelling van ongeveer 1200 gulden moeten gelden) waarbij als voorwaarde geldt dat het bedrag zeven jaar op een spaarrekening geblokkerd moet staan.

De late kabinetsreactie is het gevolg van een meningsverschil tussen PvdA-minister Kok (financiën) en CDA-minister De Vries (sociale zaken). Kok is een voorstander van een winstdelingsregeling omdat deze kan bijdragen aan loonmatiging. De Vries maakte deze zomer duidelijk dat hij het loonmatigingseffect “uitermate onzeker” vindt en hij liet weten dat hij “absoluut niets ziet in een winstdelingsregeling”. In het Regeerakkoord van 1989 wordt winstdeling bepleit als maatregel om de lonen te matigen.

Daarnaast vindt de minister van sociale zaken dat de overheid zich niet met wintsdelingsregelingen moet bemoeien, want dat is een zaak van werkgevers en werknemers.