Hulpbedrag naar Rode Kruis

ROTTERDAM, 7 OKT. Het Nederlandse Rode Kruis krijgt de 2,19 miljoen gulden (1 miljoen ecu) die de Europese Commissie in Brussel als noodhulp beschikbaar heeft gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van de vliegramp in de Bijlmermeer. Het Rode Kruis zal dit bedrag te zijner tijd besteden aan directe financiële bijstand voor slachtoffers die niet of onvoldoende verzekerd zijn, bijvoorbeeld illegale buitenlanders die bij de hulpverlening “tussen wal en schip” dreigen te raken.

De Haagse woordvoerder van de Europese Commissie, Th. Hustinx zegt dat maandag, nadat zijn bureau en het Rode Kruis geconsulteerd waren en hij had opgegeven dat er meer dan tweehonderd doden waren, in tien minuten over de noodhulpbijdrage is beslist en dat het bedrag daarop binnen twaalf uur naar het Rode Kruis in Den Haag kon worden overgemaakt.

Het Europese noodhulpfonds waarvoor commissievoorzitter J. Delors verantwoordelijk is, heeft voor 1992 voor binnen de EG bijna elf miljoen gulden (vijf miljoen ecu) beschikbaar en keert regelmatig uit bij bosbranden, aardbevingen en andere rampen. De uitkeringen worden, aldus Hustinx nooit gedaan aan nationale overheden, maar aan neutrale organisaties. Zo kreeg het Nederlandse Rode Kruis circa 1,5 miljoen gulden bij de stormramp van februari 1990, maar bij de aardbeving in Limburg in juli van dit jaar zag de Europese Commissie geen aanleiding gedupeerden financieel bij te springen. Volgens Hustinx is niet te zeggen hoeveel Nederland jaarlijks aan het Europese noodhulpfonds bijdraagt.

Voorlichter B.P. Burgers van het Rode Kruis zegt dat het nog enige tijd zal duren voordat het hulpbedrag uit Brussel daadwerkelijk kan worden besteed. Eerst moet er in samenwerking met de gemeente Amsterdam nog een onafhankelijke commissie worden ingesteld om de criteria vast te stellen welke getroffenen voor hulp in aanmerking komen. De rente die het bedrag van uit Brussel oplevert, wordt volgens hem, bij de 2,19 miljoen gulden gevoegd en zal ook worden besteed.

Het Nederlandse Rode Kruis besteedt jaarlijks circa 50 miljoen gulden aan noodleniging, in de eerste plaats aan het buitenland. Inmiddels heeft het Rode Kruis besloten zijn gironummer 60100 open te stellen voor giften onder vermelding van "vliegramp Bijlmer'. Het gebruikelijke gironummer 777 is niet beschikbaar omdat dat nog open is voor bijdragen ten behoeve van de hulp aan ex-Joegoslaven.