Halfjaarwinst Raet daalt door reorganisatie

UTRECHT, 7 OKT. De netto winst van het automatiseringsbedrijf Raet uit Utrecht is in het eerste half jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gedaald van 8,4 miljoen gulden naar 7,2 miljoen gulden.

Dit, ondanks een omzetstijging met 26 procent naar een totaal van 358 miljoen gulden. Ook het resultaat uit gewone bedijfsuitoefening nam het eerste halfjaar toe met ruim 25 procent naar 11,4 miljoen gulden.

De netto winst werd gedrukt door de buitengewone lasten van 4,2 miljoen gulden om het reorganisatieplan Focus '92 te intensiveren. In 1991 reserveerde het bedrijf reeds 10 miljoen gulden voor herstructeringsmaatregelen.

Raet, behorende tot de top vier van zelfstandige automatiseerders in Nederland, heeft in het kader van Focus '92 de organisatie vereenvoudigd en belangen in een aantal deelnemingen afgestoten.

Aanleiding voor het reorganisatieplan was de dramatische daling van de netto winst in 1991. De netto winst liep toen terug van 26,1 miljoen gulden naar 0,4 miljoen gulden.

Om de reorganisatieplannen kracht bij te zetten werd oktober vorig jaar mr. H. van Rhijn aan de directie toegevoegd. Van Rhijn staat bekend als "saneerder' en heeft een reputatie op het gebied van financiële herstructurering van noodlijdende ondernemigen.

Het overgrote deel van de 340 mensen wier banen vervielen, heeft inmiddels ander werk gevonden. Zoals het er nu uitziet zal voor hooguit 30 mensen ontslag moeten worden aangevraagd, waarvoor reeds overeenstemming is bereikt met de centrale ondernemingsraad en de bonden. Eind juni bedroeg het aantal werknemers van Raet 2.873.

Directievoorzitter ir. H. Matthes voorspelde vorig jaar december dat de geplande reorganisatie voor 1992 tot een jaarwinst van ongeveer 20 miljoen zou moeten leiden. Dat lijkt nu, na het bekend worden van de halfjaarcijfers, een wat al te optimistische voorspelling te zijn geweest. Vertraging bij de uitvoering van orders en de afnemende marges in de kantoorautomatisering zetten de winst van Raet verder onder druk. Ook kan Raet niet uitsluiten of de afronding van het reorganisatieplan Focus '92 dit jaar nog meer bijzondere lasten met zich mee zal brengen.

Ondanks de tegenvallende halfjaarwinst verwacht Raet dat het bedrijfsresultaat (exclusief buitengewone lasten) zich in de tweede helft van dit jaar positief zal ontwikkelen. Raet is van mening dat de onderneming zich goed weet te handhaven in de nog steeds door “prijserosie en felle concurrentie gekenmerkte automatiseringsmarkt”.