Forse daling minimumloners

DEN HAAG, 7 OKT. Het aantal minimumloners, dat in oktober 1989 nog 163 duizend bedroeg en in oktober 1990 was gedaald tot 146 duizend, daalde verder tot 132,4 duizend in oktober 1991.

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen publiceerde. De jongste CBS-cijfers bevestigen dat de hoogte van het minimumloon voor de arbeidsmarkt steeds minder relevant wordt. Door de schaarste aan de onderkant van de arbeidsmarkt liggen de lonen daar nu vaak boven het wettelijk minimum. Onder de werkende vrouwen zijn relatief veel minimumloners. Anderzijds gaat de daling onder hen veel sneller. In oktober 1989 was 7,2 procent van de werkende vrouwen minimumloner, in oktober 1991 5,1 procent. Bij de mannen trad een daling op van 2,1 naar 1,8 procent.