Een woord van elastiek

KOPENHAGEN/BRUGGE, 7 OKT. Het principe dat de EG alleen handelt als de lidstaten dat niet beter alleen kunnen, de zogenoemde subsidiariteit, moet “de fundamentele wet” van de Gemeenschap worden. Dat zei de Deense premier Schlüter gisteren in Kopenhagen bij de opening van het parlementaire jaar. “Europese samenwerking moet worden gekarakteriseerd door precies het tegenovergestelde van centralisme.”

De Luxemburgse premier Santer waarschuwde gisteren juist voor overdreven gebruik van het begrip subsidiariteit. Hij zei dat de pogingen van de EG-leiders om te voorkomen dat de Gemeenschap zich te veel in hun binnenlandse aangelegenheden mengt, niet te ver moeten worden doorgetrokken. “Het belang van subsidiariteit dreigt te worden overdreven nu de EG-leiders proberen het publieke ongenoegen over het Verdrag van Maastricht weg te nemen. Subsidiariteit mag geen instrument worden voor de tegenstanders van Europese integratie”, zei hij op het Europa-college in Brugge. (Reuter)