Een van de grote nadelen van geautomatiseerde ...

Een van de grote nadelen van geautomatiseerde bibliotheken is de onnatuurlijke scheiding tussen bezoeker en boekenverzameling; het vluchtig doorbladeren van enkele boeken levert vaak meer informatie dan het uitputtend doorzoeken van databestanden

Margriet Kompstra, Technische Universiteit Delft

Een theorie kan pas goed doorgrond worden wanneer deze in de praktijk wordt toegepast.

Cees de Bruin, Technische Universiteit Delft

Flexibiliteit is soms een eufemisme voor besluiteloosheid.

P.M.A. Buuron, Vrije Universiteit Amsterdam

Voor de harmonieuze ontwikkeling van een individu is het essentieel dat naast de wetenschappelijke vorming ook de nodige aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van kunstzinnige, creatieve en sportieve activiteiten.

Tanja Kulkens, Vrije Universiteit Amsterdam

Het begrip positieve discriminatie impliceert ten oprechte dat discriminatie ook positief kan zijn.

Simon Jaap Goede, Vrije Universiteit Amsterdam

Mountain bikes en all terrain bikes (ATB's) zijn geen modeverschijnsel, maar pure noodzaak wanneer men de kwaliteit van de Nederlandse fietspaden beschouwt.

A.J.M. Ligtenberg, Vrije Universiteit Amsterdam

Alles is mogelijk als je niet weet waarover je praat.

W.E. de Graaff, Rijksuniversiteit Groningen

Voor de meeste individuen is de toekomst, hoe begrensd misschien ook, als determinant van de actuele kwaliteit van het bestaan van groter belang dan het verleden.

J.W. Heyink, Rijksuniversiteit Groningen

Het stimuleren van milieubewust koopgedrag krijgt meer inhoud als er een milieuvervuilingsindicatie op consumentenprodukten wordt vermeld.

J.W.M. Krikhaar, TU Eindhoven