Deense regering trekt meer geld uit voor arbeidsplaatsen

KOPENHAGEN, 7 OKT. De Deense regering wil haar budgetbeleid voor 1993 versoepelen om over meer geld te beschikken voor bestrijding van de werkloosheid. Het percentage werklozen in Denemarken ligt op 11. Premier Poul Schlüter maakte het voornemen gisteren bekend in een toespraak ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire jaar.

Versoepeling van het budgetbeleid is mogelijk, volgens Schlüter, door de gunstige ontwikkeling van de betalingsbalans. De lopende rekening zal dit jaar naar schatting een overschot vertonen van 21 miljard kroon (7 miljard gulden).

Het budget voor 1993 voorziet een tekort op de begroting van 33,9 miljard kroon (ruim 11 miljard gulden). Schlüter stelde verlaging van het tekort in het vooruitzicht. In december zal het parlement zich uitspreken over de ontwerp-begroting. Bij de presentatie van de begroting, in augustus, liet de regering al weten dat het wil vasthouden aan het strenge fiscale beleid om het vertrouwen in de Deense economie op peil te houden na het Deense "nee' in juni tegen ratificatie van de Akkoorden van Maastricht. Gisteren zei premier Schlüter dat ook de lage inflatie (2,2 procent) gehandhaafd moet blijven.

Als in december een akkoord wordt bereikt over de begroting voor 1993, zo beloofde Schlüter gisteren in het parlement, zal hij voorstellen om de inkomensbelasting te verlagen om de binnenlandse vraag en economische groei te stimuleren. (Reuter)