Bruurmijn wordt commandant van de Eerste Divisie

Generaal-majoor J.Th. Bruurmijn (53) zal volgende week het commando krijgen over de Eerste of "7 december'-divisie in Schaarsbergen.

Hij is de opvolger van generaal-majoor P.H.M. Messerschmidt (54) die tot gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda is benoemd. Jan Bruurmijn begon zijn militaire carrière in 1959 als dienstplichtige. Na de officiersopleiding bij de KMA, werkte hij van 1962 tot 1971 bij de artillerie. Na cursussen in hogere militaire vorming in Nederland en Duitsland, volgden functies bij de Landmachtstaf en bij de 7 december-divisie en als militair attaché in het Midden-Oosten. Vervolgens was Bruurmijn commandant van de Gemechaniseerde Brigade in Assen.