Beladingsgraad KLM toont daling

De beladingsgraad van de KLM is in september ten opzichte van dezelfde maand van 1991 gedaald van 74 naar 71,9 procent.

Over de eerste zes maanden van het lopende boekjaar (april tot en met september) werd een beladingsgraad genoteerd van 70,7 procent tegen 71,4 procent in dezelfde periode van het voorgaande boekjaar.

Het totale vervoer ging in september omhoog met 9 procent van 430,3 miljoen tot 470,1 miljoen tonkilometer en de produktie met 12 procent van 581,2 miljoen tot 653,8 miljoen tonkilometer. In de eerste zes maanden steeg het totale vervoer met 12 procent van 2500,7 miljoen naar 2790,3 miljoen tonkilometer en de produktie met 13 procent van 3501,1 miljoen naar 3946,5 miljoen tonkilometer.