VVD: kabinet moet 2,5 miljard extra bezuinigen

DEN HAAG, 6 OKT. Om de cumulatie van loon- en prijsverhogingen te doorbreken, moet het kabinet-Lubbers/Kok volgend jaar 2,5 miljard bezuinigen waardoor een aantal fiscale lastenverzwaringen niet door hoeven te gaan.

De AOW moet met drie procent worden verhoogd; de overige sociale uitkeringen met twee procent. Het kabinet wil alle uitkeringen met 2,5 procent verhogen. Dit staat in het "alternatief VVD-beleidspakket 1993' dat vanmorgen is vrijgegeven voor publikatie.

“De helft van de inflatie wordt veroorzaakt door kabinetsmaatregelen”, zegt financieel-woordvoerder R.W. de Korte. “Wij presenteren een tegenbegroting - die is doorgerekend door het Centraal Planbureau - waarin de werkgelegenheid stijgt, de belastingdruk vermindert, de koopkracht voor de modale werknemer met 0,5 procentpunt en de koopkracht van de AOW'er met 0,75 procentpunt extra stijgt ten opzichte van het kabinetsbeleid.”

Het was de bedoeling dat de VVD-tegenbegroting gisteren officieel zou worden gepresenteerd aan de vooravond van de algemene politieke en financiële beschouwingen, maar de beschouwingen zijn een week uitgesteld in verband met de vliegtuigramp in de Amsterdamse Bijlmermeer.

De prijsstijging wordt door het VVD-pakket met 0,2 procentpunt gematigd en zou volgens de meest recente CPB-berekeningen uitkomen op 2,8 procent. De koopkracht voor de minima blijft volgend jaar gelijk; de modale werknemer gaat er twee procent op vooruit onder meer door een extra verlaging van 0,25 procentpunt van het belastingtarief in de eerste schijf, een volledige vergoeding voor de inflatie in de loon- en inkomstenbelasting (het kabinet heeft de inflatiecorrectie beperkt tot 2,5 procent), en een verhoging van het arbeidskostenforfait; de belastingvrije som voor werkenden.

Deze laatste maatregel is onderdeel van een vijf-jarenplan tot verdubbeling van het arbeidskostenforfait. “Minister De Vries wordt op zijn wenken door de VVD bediend”, meent De Korte. In het Groningse Middelstum heeft de CDA-minister van sociale zaken begin dit jaar een lans gebroken om via een verhoging van het arbeidskostenforfait het netto verschil tussen werkenden en niet-werkenden elk jaar met één procent te vergroten.

Een ander vijf-jarenplan van de VVD moet resulteren in een AOW-uitkering die vijf procent hoger ligt dan de andere uitkeringen. Daarnaast wil de grootste oppositiepartij in vijf jaar de vermogensbelasting afschaffen; als eerste stap wordt volgend jaar het huidige tarief van 0,8 procent met een vijfde verlaagd.

De lagere fiscale lasten zijn mogelijk door lagere uitgaven door rijk en sociale fondsen, en een eenmalige inkomstenverhoging door verkoop van staatsdeelnemingen (250 miljoen gulden).

Op het terrein van de sociale zekerheid wordt 325 miljoen gulden bezuinigd door de toetredingseis tot de WW te verhogen van 26 tot 52 weken. Mensen zonder een baan komen dus eerder in de bijstand. Op de de arbeidsvoorziening wordt 260 miljoen gulden bespaard. De uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking worden met 450 miljoen gulden verminderd. De uitgaven voor subsidies (totaal 40 miljard gulden) worden volgend jaar verlaagd met 700 miljoen gulden oplopend tot 2 miljard gulden in 1994.

De werkgelegenheid stijgt in het VVD-alternatief met 1.000 arbeidsjaren onder meer omdat de reëele arbeidskosten ten opzichte van de kabinetsplannen met 0,3 procentpunt daalt.