Vervangende woningen

AMSTERDAM, 6 OKT. De Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting is vandaag begonnen met het toewijzen van vervangende woonruimte aan mensen die door de het neerstorten van de Boeing zondagavond dakloos zijn geworden.

Vandaag zijn reeds tien woningen beschikbaar, aldus een woordvoerder van de gemeente. Naar verwachting komen er binnen enige dagen nog circa 150 woningen vrij, zowel van woningbouwvereniging Nieuw Amsterdam, de eigenaar van de getroffen flats Kruitberg en Groeneveen, als van andere woningbouwverenigingen. Het gaat om woningen in de Bijlmer, maar ook in andere delen van de stad.

Gisteren en vanmorgen hebben ambtenaren van Herhuisvesting reeds intake-gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van circa 150 huishoudens die voor vervangende woonruimte in aanmerking komen. Vandaag en de komende dagen vinden vervolggesprekken plaats om na te gaan wat precies de woonwensen van de betrokkenen zijn: hoe groot is het gezin, hoeveel kamers heeft men nodig, wil men in de Bijlmer blijven wonen of juist niet. Bij de gemeente bestond vanmiddag nog geen overzicht over het aantal woningen dat al daadwerkelijk was toegewezen.

Mensen die vlakbij de plaats van de ramp wonen en bijvoorbeeld door wat ze hebben gezien zodanig van streek zijn dat ze niet langer op die plek willen wonen, kunnen op redelijk korte termijn voor huisvesting elders in aanmerking komen, aldus woordvoerder W. Kwekkeboom van Nieuw Amsterdam. “Zij krijgen een sociale indicatie.”

In het opvangcentrum zijn vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen aanwezig, die kunnen nagaan of getroffenen verzekerd zijn en op welke termijn een uitkering te verwachten is. Als de verzekering niet snel genoeg uitbetaalt of als mensen niet zijn verzekerd, springt de sociale dienst bij. “We willen snel handelen, met zo min mogelijk bureaucratie”, aldus voorlichter D. Weeda. “Later bekijken we wel of dat geld is te verhalen.”

Getroffenen kunnen zowel geld krijgen als hulp in natura. De sociale dienst heeft contact met enkele leveranciers. Snelheid van leveren staat voorop. Weeda: “Een tapijt mag desnoods wat meer kosten als ze bij wijze van spreken morgen kunnen leggen.”

Ook het Leger des Heils verleent steun bij het inrichten van woningen. Het Leger heeft naar eigen zeggen voldoende meubels en kleding in voorraad. Getroffenen die hiervoor een beroep doen op het Leger krijgen de spullen gratis. Verder verzorgt het Leger des Heils een deel van de voeding bij de noodopvang. Bedrijven als Albert Heijn en HAK hebben hiervoor gratis levensmiddelen beschikbaar gesteld, aldus een woordvoerder.

De gemeente Amsterdam heeft Almere gevraagd of zij eventueel woningen voor de opvang ter beschikking wil stellen. Volgens P. Burger van de Algemene Woningbouw Vereniging Almere wordt daar al aan gewerkt en zal alles op alles worden gezet om de slachtoffers te helpen.