Verschillen tussen uitgevers nemen af

Het grote verschil in de koers/winstverhouding van de drie grote uitgevers - Elsevier, Wolters Kluwer en VNU - zal de komende jaren afnemen, zo verwachten beleggingsexperts. Zij denken dat de winstgroei (15 tot 20 procent per jaar) bij de wetenschappelijke uitgeverijen zal afvlakken en wijzen erop dat Elsevier conjunctuurgevoeliger wordt door de fusie met de Britse uitgever Reed.

Elsevier en Wolters Kluwer zijn nu de twee hoofdfondsen op de Amsterdamse effectenbeurs die de hoogste koers/winst verhouding noteren, respectivelijk 17 en 20. Beleggers zijn bereid 17 tot 20 keer de winst per aandeel te betalen voor deze aandelen. VNU steekt hier schril tegen af met een verhouding van 10,5, iets onder het gemiddelde op het Damrak van 11.

De grotere conjunctuurgevoeligheid van VNU wordt altijd genoemd als belangrijkste reden voor het verschil. VNU is veel afhankelijker van inkomsten uit advertenties in dagbladen en publiekstijdschriften dan Elsevier en Wolters Kluwer die vooral actief zijn in de wetenschappelijke en educatieve markt.

Analist H. Slotboom van effectenkantoor Amstgeld verwacht dat de koers/winst verhouding van de drie uitgevers dichter bij elkaar zal komen te liggen. VNU heeft nu nog te lijden van de stagnerende economie, maar zal, zodra het beter gaat, flink profiteren van de oplevende vraag op de (personeels)advertentiemarkt. Verder moet het verkopen van de grafische divisie verlichting brengen. VNU is al geruime tijd bezig kopers voor de drukkerijen te vinden, maar is daar tot nu toe niet in geslaagd. “Er heerst overcapaciteit in die sector en het zal moeilijk zijn een goede prijs voor de drukkerijen te maken”, aldus Slotboom. “De verkoop kan gepaard gaan met een boekverlies, maar als VNU zonder grafische divisie opereert, kan de uitgever aan de inkoopkant kosten besparen.”

Een ander punt dat analisten positief interpreteren is het belang van VNU in RTL4. Door de overname van het belang van 19 procent van Elsevier heeft VNU nu 38 procent van de aandelen in handen. Zo compenseert VNU het wegvallen van inkomsten bij dagbladen en tijdschriften. Het zou Slotboom niet verbazen als door al deze verbeteringen en verdere kostenreducties de koers/winst verhouding op den duur naar de 11 of 12 zal stijgen.

    • Frank van Alphen