Spanje versoepelt de kapitaalrestricties

MADRID, 6 okt. De Spaanse centrale bank heeft gisteren een deel van de beperkende maatregelen ingetrokken die vorige maand waren ingesteld om speculatie met de peseta tegen te gaan. Alleen voor korte termijn-valutatransacties (1-3 dagen) blijft de verplichting bestaan om een bedrag ter hoogte van de transactie rentevrij in deposito te geven bij de bank. Hiermee wordt het lenen van geld voor speculatie praktisch onmogelijk.

Een woordvoerder van de bank zei gisteren dat gedeeltelijke intrekking van de maatregel mogelijk was geworden doordat de valutamarkten zich enigszins gestabiliseerd hebben. Maar in een bijeenkomst met de belangrijkste bankiers van het land drong de gouverneur, Luis Angel Rojo, er tegelijkertijd op aan om niet mee te werken aan transacties door buitenlandse partijen die een duidelijk speculatief karakter dragen. In bankkringen werd dit opgevat als een de facto handhaving van vrijwel het hele pakket beperkingen en de formele intrekking als een stap die in de eerste plaats bedoeld is om het geschonden imago van de Spaanse munt enigszins te herstellen.

De markten hebben namelijk uiterst negatief gereageerd op de restricties die in september plotseling werden ingesteld, nadat in februari het geldverkeer met het buitenland juist was geliberaliseerd, bijna een jaar eerder dan in het kader van de EG verplicht was. Buitenlandse investeerders trokken zich massaal terug en op de beurs van Madrid daalden de koersen tot een peil dat sinds 1986 niet meer was bereikt. Het agentschap Moody's kondigde vorige week aan de rating van de Spaanse kredietwaardigheid aan een nieuw onderzoek te zullen onderwerpen en sindsdien ondervindt de minister van financiën grote problemen bij het onderbrengen van de staatsschuld.

De centrale bank erkende gisteren dat deze negatieve reactie de belangrijkste reden is voor de vlotte koerswijziging. Daarbij werd echter aangetekend dat beperking van de deviezenhandel niet het enige middel is dat de bewindvoerders ten dienste staat om de positie van de peseta te beschermen. De woordvoerder van de bank wees er nadrukkelijk op, dat Spanje over één van de grootste reserves aan goud en deviezen ter wereld beschikt, waarmee op de valutamarkt ten gunste van de peseta kan worden geïntervenieerd. De financiële markten houden echter nog steeds rekening met een nieuwe herschikking van het EMS, waarbij de peseta opnieuw wordt gedevalueerd. Het besluit van gisteren maakte dan ook geen enkele indruk op de beurs en de koers van de peseta daalde zelfs enigszins.