Ruw optreden politie

AMSTERDAM, 6 OKT. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft bij burgemeester Van Thijn en bij hoofdcommissaris Nordholt geprotesteerd tegen “ruwe” behandeling van journalisten door de politie, nadat er bij de NVJ meldingen waren binnengekomen van journalisten die tijdens hun werk op het rampterrein in de Bijlmer werden geslagen en geschopt.

“Journalisten moeten niet het slachtoffer worden van spanningen bij anderen”, aldus drs H. R. Verploeg, secretaris van de NVJ. “Met alle begrip voor situatie waarin ze verkeren en het besluit om de burgers zoveel mogelijk op afstand te houden, moet je journalisten wel in de gelegenheid stellen rustig hun werk te doen.”

“We zijn ronduit onbeschoft behandeld”, vindt hoofdredacteur R. Rensen van het RTL 4 journaal. “Op heel redelijke verzoeken werd gewoon niet ingegaan. Het werk werd daardoor onmogelijk gemaakt. Bij een ramp van deze omvang zijn veel politie-agenten kennelijk niet stress-bestendig genoeg.”

Ook adjunct-hoofdredacteur J. Rodenburg van het NOS-journaal hekelt de wijze waarop met de pers wordt omgesprongen. “Men ervaart onze aanwezigheid uitsluitend als hinderlijk. Er is weinig begrip voor onze rol om de mensen te informeren.” Rodenburg heeft ook kritiek op de manier waarop de pers wordt weggehouden van de getroffenen van de ramp.

Op het stadhuis was vanochtend nog geen officiële reactie op de brief van de NVJ. Hoofdcommissaris Nordholt verklaarde gistermiddag dat hij de behandeling van de pers binnen de politie zal bespreken. Nordholt wees erop dat journalisten inmiddels in kleinere groepen de mogelijkheid krijgen van een rondleiding op het terrein van de ramp.