Politiek: Schiphol nu niet ter discussie

DEN HAAG, 6 OKT. De vraag of de voorgenomen uitbreiding van luchthaven Schiphol onverminderd moet doorgaan na de ramp in de Bijlmermeer, blijft in de politiek op dit moment onbeantwoord.

Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat): “Het is veel te vroeg om daar nu iets over te zeggen. De vraag is eenvoudig nog niet bij ons opgekomen. Wij concentreren ons op dit moment alleen op de hulpverlening rond de ramp”. In de Tweede Kamer wordt die opvatting gedeeld. De emoties na een catastrofe zijn niet de juiste voedingsbodem voor een evenwichtig oordeel, zo is de algemene opinie. Het Kamerlid Jorritsma-Lebbink (VVD): “Er komt nu een onderzoek op basis van de luchtvaartongevallenwet. Als de resultaten daarvan bekend zijn, valt pas te zeggen of er iets aan het beleid moet veranderen.”

Die terughoudendheid is niet overal waar te nemen. Op Radio Rijnmond deed vanochtend Pim Fortuyn, bijzonder hoogleraar en vooral bekend van de openbaar-vervoerskaart voor studenten, in zijn gesproken column een oproep juist nu te protesteren tegen de aanleg van het nieuwe Zestienhoven. Tegenstanders van deze toekomstige luchthaven worden vooral gemotiveerd door het feit dat hij zo in de nabijheid van woonwijken is geprojecteerd.

Schiphol moet, volgens de uitbreidingsplannen waarover de luchthavendirectie vorig jaar een overeenkomst met het kabinet sloot, fors groeien. Van zo'n 16 miljoen passagiers per jaar nu naar 30 miljoen in 2003 en misschien wel 40 à 50 miljoen in 2015. Het aantal dalende en startende vliegtuigen neemt volgens prognoses van het Nederlands Economisch Instituut toe van 190.000 naar 340.000. Zij zullen deels gaan over dichtbevolkte gebieden. In de nog lang niet afgeronde discussie over de uitbreiding van Schiphol - waarover de Tweede Kamer nog moet oordelen - heeft de veiligheid van omwonenden tot nu toe nauwelijks een rol gespeeld. De afweging van een groeiende werkgelegenheid contra een toenemende milieuverontreiniging bepalen tot nu toe de discussie. Het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving, dat betrokken ministeries, de provincie Noord-Holland en de nabijgelegen gemeenten gezamenlijk hebben gemaakt, besteedt 15 regels aan de "externe veiligheid' en kondigt aan dat op korte termijn een beleid zal worden ontwikkeld “inzake de risico's van vliegverkeer op en nabij luchthavens”. Volgend jaar moet dat beleidsplan verschijnen.

Als het gaat om het belang van omwonenden stond tot nu toe de geluidshinder bovenaan op de agenda. De Leidse burgemeester C.H. Goekoop verwacht dat het ongeluk in de Bijlmer de discussie ook daarover zal doen oplaaien. Delen van Leiden (zoals de Merenwijk), Leiderdorp en andere gemeenten ondervinden de gevolgen van het gebruik van de Kaagbaan, die volgens het plan moet worden verlengd om straks de geluidshinder in Aalsmeer en Buitenveldert/Amstelveen te beperken. Van cruciaal belang bij de pogingen om de geluidshinder te beperken is het voornemen een vijfde baan bij Schiphol aan te leggen.

    • John Kroon