Noors begrotingstekort gaat volgend jaar naar een record

OSLO, 6 OKT. Het Noorse begrotingstekort over het jaar 1993 bereikt een nieuw record. Het tekort neemt toe met ongeveer 8 miljard kronen tot een niveau van 49,2 miljard kronen (13,6 mrd gulden). Dat blijkt uit de gisteren vroegtijdig bekend geworden begrotingscijfers van de Noorse regering. Het was de bedoeling dat de begroting pas morgen aan het parlement zou worden gepresenteerd, maar door een bizarre verwisseling van publicaties kregen de parlementariers reeds gisteren de cijfers in handen.

De totale uitgaven voor 1993 worden geraamd op 371,8 miljard kronen (een toename van 5,4% ten opzichte van 1992). Naast meer geld voor omscholingsprogramma's voor werklozen, wil de Noorse regering extra middelen uittrekken voor onderwijs en onderzoek. Aan de andere kant staat er een aantal bezuinigigen op stapel die met name de prijssubsidies (besparing 730 miljoen) en het defensiebudget (besparing 480 miljoen). De economische groei loopt terug van 2,5 tot 1,5 procent.

Het Noorse begrotingstekort wordt veroorzaakt door het achterblijven van de verwachte inkomsten in 1993 (322,6 mrd kronen), voornamelijk afkomstig uit olie en aardgas.

Per Kristian Foss, financieel woordvoerder van de oppositonele Conservatieve Partij, ziet dan ook geen enkele reden tot tevredenheid. “De cijfers laten een verontrustende tekort zien, en het betreft hier een begroting waaruit een crisissituatie blijkt.” Het ministerie van Financiën voegde aan de begrotingscijfers toe dat Noorwegen alleen maar verder in het rood zal komen te staan door enorme investeringen noodzakelijk voor uitbreiding van de Noordzee-olieproduktie en het terudringen van de werkloosheid. (Reuter)