Nog steeds grote onduidelijkheid over aantal doden

AMSTERDAM, 6 OKT. Er bestaat nog steeds grote onduidelijkheid over het aantal mogelijke slachtoffers van de vliegramp in de Bijlmermeer. De aanwezigheid van illegaal in Nederland verblijvende buitenlanders is daarbij een belangrijk struikelblok.

Officieel staan 151 mensen als vermist geregistreerd. Er wordt echter rekening gehouden met 250 slachtoffers, zo werd gisteren bekend gemaakt. Dit aantal is gebaseerd op een gemiddelde, waarbij rekening is gehouden met de aanwezigheid van niet geregistreerde mensen die in de flats woonden of er op bezoek waren en mensen die juist van huis weg waren, aldus burgemeester Van Thijn. Van Thijn verzocht vanochtend iedereen die iemand mist alsnog contact op te nemen met het crisiscentrum in de sporthal Bijlmer, ook als de vermiste inmiddels terecht is.

Behalve bij de gemeente, bestaat ook bij veel belangenorganisaties onduidelijkheid over de aantallen mensen dat vermist wordt. De schattingen lopen op tot het aantal van vijfhonderd, maar zijn van wisselende betrouwbaarheid.

Burgemeester Van Thijn en hoofdcommissaris Nordholt riepen ook illegaal in Nederland verblijvende buitenlanders op zich bij de hulpverleners te melden. Volgens Van Thijn hoeft daarbij niet gevreesd te worden dat de betrokkenen hierdoor in de problemen komen. “Onder de huidige omstandigheden heeft iedereen recht op hulpverlening”, aldus Van Thijn.

Volgens de woningbouwcoöperatie Nieuw Amsterdam zouden in de flatcomplexen ongeveer dertig tot veertig procent Nederlanders, dertig tot veertig procent mensen van Surinaamse of Antilliaanse afkomst en rond de twintig procent andere nationaliteiten bevinden. Tot dusver bevestigen waarnemingen in het hulpverleningscentrum deze verdeling over de verschillende etnische groepen. niet. In de sporthal werden voornamelijk mensen van Antiliaanse, Ghanese en Pakistaanse afkomst aangetroffen. Dit beeld kan echter vertekenen, omdat veel mensen inmiddels onderdak hebben gevonden bij vrienden en bekenden.

Inmiddels zijn twintig slachtoffers geborgen. Het is nog niet duidelijk om welke nationaliteiten het hier gaat.