Muurreclames

In Leiden is de Miss Blanche-reclame aan de Herengracht in oude glorie hersteld (NRC Handelsblad 22 september).

Ik vind het resultaat iets onechts uitstralen. De oude Miss Blanche waar haar geschiedenis aan af te lezen viel, vond ik van meer waarde dan de "opgeknapte'. Een muurreclame die dateert uit 1936 en die na een bepaald moment in verval is geraakt, geeft blijk van de ware geschiedenis. Dat had zo moeten blijven. Uit respect voor de historie had daar een niet-spectaculaire conservering van de huidige staat moeten plaatsvinden. Niet minder en niet meer.

    • Freek Boon