Laag opgeleide telewerker doet veelal saai werk

ROTTERDAM, 6 OKT. Nederland telt volgens een ruwe schatting momenteel 75.000 mensen die "telewerken'. Het gaat daarbij vooral om hoog opgeleide medewerkers. Laag opgeleide telewerkers doen veelal eentonig en saai werk.

Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de ministeries van sociale zaken en werkgelegenheid en van verkeer en waterstaat is verricht door de Werkgroep 2duizend. Minister De Vries (sociale zaken) heeft het rapport met de resultaten van het onderzoek, getiteld "Telewerk in de praktijk' gisteren aangeboden aan het parlement. De verwachting is dat het aantal telewerkers toeneemt. In een in juli gepubliceerd verkennend onderzoek van het Studiecentrum voor technologie en beleid TNO en de Universiteit Twente werd becijferd dat in Nederland tussen de 1,3 en 1,9 miljoen werknemers in aanmerking komen om ten minste een dag in de week thuis of in een "buurtkantoor' te telewerken.

In het onderzoek worden medewerkers als "telewerkers' aangemerkt als zij buiten het bedrijf (meestal thuis) een deel van het werk verrichten aan een computer en via een modem communiceren met opdrachtgevers en klanten. De onderzochten bedrijven (179 verdeeld over 7 branches) telden 4.700 telewerkers. Meer dan de helft, 2700 werknemers, is een groot deel van de tijd onderweg, onder wie systeem- en software-specialisten, verzekeringsagenten, vertegenwoordigers en journalisten. Van de overigen werken er 1.300 incidenteel thuis en 700 een vast aantal dagen per week.

Bij de kwaliteit van het telewerk is in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen laag opgeleide (meestal vrouwen) en hoog opgeleide telewerkers (meestal mannen). In dit deel van het onderzoek is ook het werken met diskettes en zonder modem (zogenoemd "elektronisch garnalen pellen') gerekend tot telewerken. De arbeidsomstandigheden van beide groepen blijken weinig te verschillen. Zo voldoet het meubilair op de "telewerkplek' zelden aan de normen voor kantoormeubilair. Daarentegen verschillen de arbeidsvoorwaarden voor beide groepen wel aanzienlijk. Het werk van de laag opgeleide telewerker is vaak saai en eentonig. Bovendien is de werkdruk vaak hoog en zijn er problemen met de scheiding tussen werk en privé-leven.