Hulp aan Surinamers

AMSTERDAM, 6 OKT. De groep mensen die in 1989 de opvang heeft verzorgd van de nabestaanden van de vliegramp bij de Surinaamse luchthaven Zanderij wordt opnieuw bijeengeroepen door de Instellingen Steunfunctie-organisatie Amsterdam en omstreken (SSA).

SSA-directeur R.M.W. Blenman noemt het een wrang “geluk bij een ongeluk” dat van de ervaring met de SLM-ramp, waarbij 174 mensen omkwamen, nu gebruik kan worden gemaakt. De vrouw die daarbij destijds een sleutelrol speelde, H. Abrahams, coördineert nu de geestelijke bijstand in het opvangcentrum in de Bijlmermeer.

Volgens Blenman missen de meeste hulpverlenende instanties, zoals het Riagg, de juiste kennis voor hulp aan Surinamers. “Het gaat om mensen die cultureel wezenlijk verschillen van Nederlanders en velen van hen verkeerden ook in een isolement ten aanzien van de Nederlandse samenleving.”

Volgens Blenman neemt het aantal verzoeken om hulp nog niet sterk toe. “De klap is nog niet aangekomen”, vermoedt hij. “Dat gebeurt volgende week, wanneer duidelijk is dat de mensen er niet meer zijn. Nu hebben de mensen nog een sprankje hoop over de vermisten.” Blenman verwacht dat er 75 tot 80 mensen van Surinaamse afkomst tot de vermisten behoren.

Hoewel het probleem van illegale bewoners bij de Surinamers waarschijnlijk geen rol speelt, is hij niet zeker van het aantal. Op het moment van de ramp had bovendien een Antilliaans feest plaats in de flat, dat waarschijnlijk ook werd bezocht door veel Surinamers. Ten slotte werden volgens het Surinaamse cultureel centrum Kwakoe in de getroffen flat een tupperware-party gehouden, een bijeenkomst van Ghanezen en een avondje in het jeugdhonk.

De SSA wil ook helpen bij het opvangen van de materiële gevolgen. Directeur H.R. Roseval van de Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers vindt dat dergelijke hulp nu prioriteit heeft. “Mensen zijn van huis en haard beroofd, lopen rond zonder geld, zonder extra kleren en schoenen.”

Ook andere Surinaamse instellingen zijn actief met hulpverlenen. Volgens een medewerkster van het cultureel centrum Kwakoe in de Bijlmer begint er grote behoefte aan coördinatie te ontstaan. Vanmiddag om twaalf uur moeten alle organisaties iemand naar het Stadsdeelraadkantoor Zuid-Oost sturen om te overleggen.

Het gebrek aan informatie bemoeilijkt de hulpverlening. Roseval van de Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties acht de verzekering van burgemeester Van Thijn van Amsterdam dat illegalen die zich melden niet zullen worden uitgezet, onvoldoende. “Men heeft niet aangegeven hoe groot de rek is”, aldus Roseval, die ervoor pleit de illegalen te garanderen dat ze in Nederland mogen blijven.

Onze correspondent in Suriname voegt hieraan toe:

Het crisiscentrum in Paramaribo krijgt veel telefoongesprekken te verwerken van bezorgde Surinamers. Het centrum geeft voorlopig alleen de nummers door van de appartementen die zijn vernietigd. De bemanning van het crisiscentrum bestaat voor een deel uit ervaren personen die bij de SLM-ramp drie jaar geleden ook nabestaanden hebben begeleid.