Gabor stelt Veterinair Tuchtcollege in

DEN HAAG, 6 OKT. Als een dierenarts een onjuist vaccin geeft, in het weekend niet bereikbaar is of bij een operatie een instrument in de buikholte van het dier achterlaat, kan de gedupeerde dierenbezitter hem voortaan bij het Veterinair Tuchtcollege in Den Haag aanklagen.

Dit gisteren door staatssecretaris Gabor geïnstalleerde college is bevoegd maatregelen te nemen die variëren van een waarschuwing, een berisping of een boete tot gehele of gedeeltelijke schorsing (tot 1 jaar) en gehele of gedeeltelijke intrekking van de bevoegdheid om diergeneeskunde uit te oefenen. Wie het met een uitspraak van het college oneens is kan in beroep bij het Veterinair Beroepscollege, ook in Den Haag.

De twee colleges zijn een uitvloeisel van het zogeheten Veterinair Tuchtrecht, dat sinds 1 oktober in werking is. Voor die tijd konden dierenbezitters alleen via een civielrechtelijke procedure hun dierenarts aanklagen. Volgens het ministerie van landbouw komen daar jaarlijks zo'n 120 klachten binnen over wangedrag of nalatigheid van dierenartsen, dierverloskundigen, kastreurs en zogeheten paraveterinairen. Een groot deel van deze klachten kon tot de installatie van het Veterinair Tuchtcollege niet worden behandeld.

In het Veterinair Tuchtcollege hebben behalve juristen ook dierenartsen, dierverloskundigen, kastreurs, dierfysiotherapeuten, dierenartsassistenten en embryotransplanteurs zitting. Voorzitter van het Veterinair Tuchtcollege is mr. J.P. van Zutphen, oud-directeur-generaal van het ministerie.