Fietsers

In het bericht "Politie roept fietsers in Amsterdam tot de orde' (NRC Handelsblad, 2 oktober) beweert de politie dat het verkeer in de hoofdstad steeds onveiliger wordt doordat steeds meer mensen de fiets nemen.

Een groeiend aantal mensen trekt de conclusie dat een ongemotoriseerde tweewieler het ideale vervoermiddel is voor een stad als Amsterdam. Probleem is alleen dat het verkeersbeleid van het stadsbestuur hierbij achterloopt. Een kleine milieuvervuilende minderheid krijgt nog steeds de mogelijkheid om zich in de auto door de nauwe straten van de hoofstad te wringen, en legt daarmee een onevenredig groot beslag op de schaarse ruimte. Dubbelgeparkeerd op het fietspad, half op de stoep, rechtsaf zonder richtingaanwijzer, scheurend over de vrije trambaan, vol gas over de zebra, of geparkeerd op de tramhalte, bedreigen ze de veiligheid van verkeersdeelnemers die zich wel hebben aangepast aan de menselijke maat van de stad.

Nog steeds is het in Amsterdam onmogelijk voor fietsers om zich van oost naar west of noord naar zuid te begeven, zonder in levensgevaarlijke situaties te belanden. Ook als alle fietsers zich beschaafd gaan gedragen, een bel en lichtsetje aanschaffen en voortaan netjes stoppen voor elk rood stoplicht, zal het verkeer nog lang onveilig blijven. Zeker nu een meerderheid van de gemeenteraad meent dat met het autoluw maken van de binnenstad pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 mag worden begonnen.

    • Harrie Lindelauff