Expositie over Gouden Eeuw in Rijksmuseum

AMSTERDAM, 6 OKT. Het Rijksmuseum zal in de winter van 1993/94 een omvangrijke expositie houden onder de titel "Dageraad der Gouden Eeuw'.

Daar zal een gevarieerd overzicht worden getoond van schilderijen, prenten, tekeningen en kunstnijverheid uit de periode van 1580 tot 1620. Daarmee is deze tentoonstelling een opvolger van 'Kunst voor de Beeldenstorm', die de renaissancistische stromingen van het midden van de zestiende eeuw toonde. Met de 350 kunstwerken zal de "Dageraad' de cruciale periode bestrijken, waarin zoveel Zuidnederlanders naar het noorden kwamen, waarin de verschillende schilderspecialismen tot ontwikkeling kwamen en waarin vele schilders zich toelegden op naturalistische natuuruitbeeldingen. Wim Crouwel zal de tentoonstelling inrichten.

De tentoonstelling is bewust in het winterseizoen gehouden en zal naar men hoopt als trekpleister vele toeristen lokken. De tentoonstelling valt dan ook binnen het zogenaamde toeristisch thema "De gouden eeuw van Amsterdam', genitieerd door de VVV. Vanaf midden 1992 zullen gedurende negen maanden verschillende musea en stedelijke instelling een speciaal programma tonen dat gewijd is aan Amsterdam in de Gouden Eeuw.