Deelneming van El Al

AMSTERDAM, 6 OKT. El Al Israel Airlines Ltd. spreekt vandaag in advertenties in Nederlandse dagbladen in het Nederlands en in het Engels zijn medeleven uit met het noodlot dat zondag zovelen onverhoeds trof. El Al voelt zich nietig en onmachtig bij zoveel leed.

De Woningcorporatie Nieuw Amsterdam toont zich in een advertentie eveneens diep geschokt over de ramp die de bewoners van twee van haar flats, Groeneveen en Kruitberg, heeft getroffen.

In Rome leeft paus Johannes Paulus II mee met de slachtoffers. Zijn gevoelens van deelneming zijn overgebracht door de bisschop van Haarlem, mgr. H.J.A. Bomers. De Franse president, François Mitterrand heeft in telegrammen aan koningin Beatrix en aan de Israelische president Chaim Herzog zijn medeleven met de slachtoffers uitgesproken. De Britse premier John Major stuurde gisteren condoleance-telegrammen naar Nederland en Israel.

De joodse gemeenschap in Nederland is verbijsterd over de omvang van de catastrofe, aldus het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap. Het Opperrabinaat voor Nederland zal vanavond in alle synagogen van Nederland een speciaal in memoriam gebed laten uitspreken. De synode van de Nederlandse Hervormde Kerk heeft in een brief aan burgemeester Van Thijn haar medeleven betuigd met de slachtoffers van de vliegramp en de nabestaanden. “Wij bidden hun troost en kracht van Godswege toe”.

Omdat burgemeester Peper met vakantie is, heeft de Rotterdamse loco-burgemeester Vermeulen Amsterdam namens het gemeentebestuur van Rotterdam sterkte gewenst bij het verwerken van de verschrikkelijke tragedie. Waar nodig verleent Rotterdam bijstand, aldus Vermeulen. Enkele tientallen Rotterdamse agenten hebben de Amsterdamse politie sinds zondagavond geholpen, onder meer met een verbindingswagen.